Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người.

05/12/2015
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét